Tags: Cao Ha Thu O

Cao Hà Thủ Ô -Tóc rụng -tóc bạc sớm

Cao Hà Thủ Ô -Tóc rụng -tóc bạc sớm

Nhà sản xuất: Công ty TNHH La Va
Giới thiệu sản phẩm: Hà thủ ô đỏ có danh pháp khoa học: Fallopia multiflora, là một...
© 2016 lavaviet.com | Designed by Viễn Nam